Är skolan trygg?
 

Skapa en trygg och säker skola

genom smarta ledningssystem!

FÖR TRYGGARE SKOLOR!

Sveriges skolor utgör grunden till hela vårt samhälle och utbildar framtidens medborgare. Skolor behöver en effektiv trygghet till minimala kostnader!

Tryggare Skola är ett unikt gör-det-själv-program som hjälper skolor att skydda sin verksamhet, elever och personal 24/7/365 i ett utmanande samhälle.

Programmet Tryggare Skola förmedlar information och instruktioner från ledande expertis om hur Ni förebygger olyckor, skador, sjukdom och kriminalitet som äventyrar verksamheten. Programmet innehåller även enkla och tydliga handlingsplaner om vad personalen behöver göra vid en nödsituation. Att veta hur Ni förebygger och agerar under akuta situationer är sannolikt Er bästa investering någonsin!

iPhone-Förebygg-5dubbel

Lär Er vad Ni gör

MEDAN HJÄLPEN ÄR PÅ VÄG!

STEG 1 – FÖREBYGGA ÄR NYCKELN!

Med rätt förebyggande åtgärder, kan Ni undvika olyckor, skador och kriminalitet.

  • 24 förebyggandeområden
  • Månatliga pushmeddelanden
  • +30 instruktionsvideos
  • +30 checklistor
STEG 2 – HANDLINGSPLANER

Direkt tillgång till 20 förberedda handlingsplaner om vad man skolans personal behöver göra och hur Ni skall agera i händelse av en akut situation. Ni följer även arbetsmiljölagstiftningens krav på handlingsplaner.

Programmet innehåller även krishanteringsinstruktioner.

STEG 3 – EFTER!

16 checklistor över vad Ni behöver göra efter en akut situation eftersom ca 80% av skadekostnaden inträffar efteråt.

Skolans trygghetslösning 24/7/365!

FLER FUNKTIONER!

KONTAKTLISTA!

Kontaktlistan innehåller kontaktuppgifter till ett antal viktiga organisationer där Ni kan få stöd och hjälp samt Ni kan ringa direkt genom att klicka på telefonlänkar osv.

ONLINEPORTAL!

Certifieringsprogrammet Tryggare Skola genomförs under 1 år med över 20 kursavsnitt via en onlineutbildning med information, videofilmer och instruktioner.

DISKUSSIONSFORUM!

Ni får access till en privat diskussionsgrupp för Era frågor, support, samverkan och delning av erfarenheter.

En smart trygghetslösning

För en Tryggare Skola 24/7/365

UPPFYLLER LAGKRAV!

Sveriges skolor är enligt Arbetsmiljöverket och dess lagstiftning, skyldiga att upprätthålla aktuella handlingsplaner inom de arbetsområden som verksamheten omfattar. Det är dock många skolor som saknar eller inte uppdaterat sina handlingsplaner vilket kan leda till böter eller vid en olycka, till fängelse.

Cequred´s appsystem innehåller de vanligaste handlingsplaner som krävs varvid Er skola uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Dessutom verkar fungerande handlingsplaner som finns direkt i handen hos personalen både förebyggande samt till kraftigt minskade skador och kostnader vid en olycka eller bristande arbetsmiljö.

iPhone_Akut-dubbel+arbetsmiljoverket

Tillsammans skapar vi en Tryggare Skola!

SÄKERHETSKALENDERN

För att Ni skall få förutsättningar och möjlighet för att genomföra programmet Tryggare Skola, har vi delat upp innehållet under 1 år enligt vår säkerhetskalender.

1 – Personalen får ett pushmeddelande när det är dags att använda app´n
2 – Varje avsnitt innehåller utbildning, checklistor samt support
3 – Kontrollen återkommer varje år för att behålla samt förbättra Er trygghet

Säkerhetskalendern-Tryggare-Företag

1-årig utbildning

Certifiering som Tryggare Skola

CERTIFIERING TRYGGARE SKOLA

När Ni genomfört programmet Tryggare Skola under 12 månader, kan Ni certifiera Er som en Tryggare Skola. Certifieringen ger både ett erkännande samt en förmånligare försäkring genom att Ni tar Er trygghet och säkerhet på största allvar.

Certifieringen genomförs mot en extra certifieringskostnad av en certifierad HSSE-konsult från Cequred och uppdateras årligen för en hållbar trygghet & säkerhet.

Om Ni vill veta mer, kontakta oss!

Vårt mål …

HJÄLPA SKOLOR ÖKA SIN TRYGGHET!

Lanseras under våren 2020!

Vi är intresserade av Tryggare Skola, kontakta oss vid lansering:

[wysija_form id=”21″]

Vill Ni ha hjälp att utveckla Er trygghet och säkerhet? Våra Cequred-konsulter hjälper Er utveckla en Tryggare Skola, bla ingår:

  • Trygghetsanalys
  • Apputveckling
  • Personalutbildning
  • Support
  • Certifiering efter 1 år!

Kostnadsfri rådgivning och kontakt!

Bättre förberedd, än överraskad!