Skapa en trygg kommun!

 

Engagera och stöd invånare och personal

att förebygga samt agera snabbt och rätt vid kriser!

För en lönsam kommun!

I Sverige inträffar årligen ca 1,4 miljoner händelser som orsakar att över 16 000 människor avlider, många fler skadas och detta leder till samhällskostnader på över 325 miljarder kronor! Dessa kostnader orsakar bla att Sveriges kommuner brottas med ekonomiska utmaningar som leder till besparingar och nedskärningar inom den kommunala välfärden.

Cequred är en trygghetspartner som med smarta ledningssystem hjälper kommuner att förebygga och ingripa mot skador, olyckor, sjukdom och kriminalitet.

Medborgare och personal erhåller 27/7, ett omfattande trygghetssystem direkt i sin mobiltelefon som ökar tryggheten samt minskar de skadekonsekvenser som orsakar ökade kommunala kostnader.

Startmeny stående

Involvera och engagera alla i kommunen i

TRYGGHETS- & TRYGGHETSARBETET

SAMT SAMLA IN IDEÉR!

iPhone-Förebygg-5dubbel
TRYGGARE INVÅNARE!

Anpassningsbar app för kommuner där innehållet kan utformas efter kommunens existerande säkerhets/krisinformation och behov.

Möjlig att ansluta andra existerande nät- och databassystem, kontakta oss!

 • Anpassa förebyggandeområden
 • Designa egna handlingsplaner
 • Inkludera krisledning
 • Anpassa egna checklistor
 • Lägg in egen kontaktinformation
 • Skicka egna pushmeddelanden
TRYGGARE PERSONAL!

Tryggare kommun är utvecklad för att engagera och stimulera all personal i det viktiga förebyggande arbetet, ha tillgång till handlingsplaner för att agera snabbt och rätt vid kriser samt samla in värdefulla idéer.

App´n har funktioner för felrapportering (tidig upptäckt/åtgärd) och idésluss som även ansluts via onlineportaler för att göra interna hanteringen enklare.

App´n Tryggare Kommun förmedlar kunskap till och från personalen som kan förebygga, agera snabbt samt skapa idéer för att hålla kommunen trygg och expansiv!

 • Skapa egna förebyggandeområden
 • Ha egna handlingsplaners
 • Anpassa egna checklistor
 • Använd egna kontaktlistor
 • Felrapportering i app´n
 • Samla in ideér i app´n
iPhone-4dubbel

Förebyggande skydd är lönsamt!

ÖVERGRIPANDE FÖRDELAR!

1

Förebygg skador!

Stimulerar och engagerar invånare och personal att arbeta förebyggande genom att leta och felanmäla risker innan de leder till skador och kostnader.
= Sparar liv, hälsa och kostnader!
2

Hantera kriser!

Ger all invånare och personal handlingsplaner att agera snabbt och rätt vid kriser för att rädda liv, hälsa och egendom. Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på handlingsplaner!
= Sparar liv, hälsa och kostnader!
3

Samla in idéer!

Samla in och bedöm idéer och förslag från invånare, personal, leverantörer och kunder som leder till innovation, effektivisering, nya företag och tillväxt.
= Skapar intäkter och sparar kostnader!

Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle!

iPhone-double-sided-Staff-support-x-3-350x430
INTEGRATION AV ANDRA SYSTEM

Cequred´s trygghetssystem kan i stor grad anpassas för att integrera andra verksamhetsystem där Ni vill optimera samt förenkla användningen för organisationen. Dessa system kan exv vara egna ärendehanteringssystem, personalsystem, tidrapportering, ekonomi, order etc.

Kontakta oss för mer information och diskussion om hur vi kan inkludera Era andra system.

Vårt mål …

HJÄLPA KOMMUNER VARA TRYGGA & LÖNSAMMA!
UPPFYLLER LAGKRAV!

Sveriges kommuner är enligt Arbetsmiljöverket och dess lagstiftning, skyldiga att upprätthålla aktuella handlingsplaner inom de arbetsområden som verksamheten omfattar. Det är dock några kommuner som saknar eller inte uppdaterat sina handlingsplaner vilket kan leda till böter eller vid en olycka, till fängelse.

Cequred´s trygghetssystem kan anpassas till att innehålla de handlingsplaner som krävs varvid kommunens  verksamhet uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Dessutom verkar fungerande handlingsplaner som finns direkt i handen hos personalen både förebyggande samt till kraftigt minskade skador och kostnader vid en olycka eller bristande arbetsmiljö.

iPhone_Akut-dubbel+arbetsmiljoverket

1-års trygghetsprogram

CERTIFIERING TRYGGARE KOMMUN!
CERTIFERAD TRYGGARE KOMMUN

När Ni genomfört programmet Tryggare Kommun under 12 månader, kan Ni certifiera Er som en Tryggare Kommun. Certifieringen ger både ett erkännande att Ni tar Er trygghet och säkerhet på största allvar.

Certifieringen genomförs mot en extra certifieringskostnad av en certifierad HSSE-konsult från Cequred och uppdateras årligen för en hållbar trygghet & säkerhet.

Om Ni vill veta mer, kontakta oss!

Bättre förberedd, än överraskad!

Vill Ni veta mer om hur Ni skapar en trygg och lönsam kommun?

Trygghetsprogrammet Tryggare Kommun utformas på samma sätt som Tryggare Privat. Vi anpassar Tryggare Privat med Er kommuns information, handlingsplaner och kontaktuppgifter mm. för att kommunens invånare skall medverka i en Tryggare Kommun. Ni delar sedan ut den gratis till kommunens invånare för att nå maximal trygghetseffekt!

Ni kan pröva Tryggare Privat utan kostnad i 14 dagar för att se hur det fungerar. Installera Tryggare Privat via länkarna nedan!

Om Ni vill veta mer, använd kontaktformuläret till höger!

Vi vill veta mer, kontakta oss!

  

Beställ nyhetsbrev och godkänn GDPR!