Behöver Ni en expert?

 

Har Ni extra skyddsbehov? Vill Ni genomföra en

kurs eller föreläsning för kunder och personal?

ANPASSADE PROGRAM & APP´R

Vi hjälper Er verksamhet att utveckla Er egen trygghet och säkerhet som bygger på vårt ledningssystem för ökad trygghet och lönsamhet. Vår utvecklingsprocess sker under 5 steg och avslutas med en certifiering.

Under vårt arbete kommer vi att genomföra en total genomlysning av Er verksamhet samt stimulera Er personal att delta i arbetet med att skapa en tryggare och lönsam verksamhet. Arbetet sker normalt under ca 1 år beroende på verksamhetens storlek och behov, där Ni parallellt lär Er skydda Er själva!

Efter certifieringen i steg 5, är målet att Ni självständigt vidareutvecklar verksamhetens trygghet och lönsamhet sett ur ett HSSE-perspektiv.

Våra övriga tjänster!

KONSULTTJÄNSTER!

Om Ni får ökade behov av expertkunskaper inom HSSE (Hälsa, Trygghet, Säkerhet, Miljö), kontakta oss för en kostnadsfri offert! Vi samarbetar bla. med alla våra återförsäljare och kan förmedla rätt kompetens och erfarenhet för Ert behov.

FÖRELÄSNINGAR & KURSER!

Om Ni får kundförfrågningar på utbildning eller planerar större kundevent, årsmöten eller andra evenemang där Ni vill lyfta fram trygghet och säkerhet, kontakta oss. Vi genomför bla:

  • Kurser
  • Workshops
  • Föreläsningar

Vi har omfattande erfarenhet med fokus på betydelsen av förebyggande skydd, förmåga vid kriser och olyckor osv. samt har en väl beprövad pedagogik för att få nöjda kunder!

Vårt mål …

HJÄLPA FÖRETAG VARA TRYGGA & LÖNSAMMA!

Vill Ni veta mer eller få en kostnadsfri offert på konsult- eller utbildningsstöd?

Kontakta oss!

  

Godkänn registrering i vår konsultlista!

Bättre förberedd, än överraskad!