Är Ni en stor organisation?

 

Stimulera och engagera all personal i verksamheten

att arbete förebyggande och agera snabbt och rätt vid kriser!

KUNDANPASSADE APPAR!

För större företag och organisationer erbjuder vi kundanpassade HSSE-appar . En anpassad app kan utformas med funktioner och innehåll efter varje verksamhets behov.

Cequred´s kundanpassade applösningar involverar och motiverar både chefer och all personal att delta i HSSE-arbetet för att hålla verksamheten säker. Den innehåller även en funktion för att samla idéer från personal, kunder och leverantörer. Anpassade app´r finns för flera branscher:

Detta är förmodligen en av Era bästa investeringar någonsin för att spara liv, hälsa och kostnader samt kan generera nya idéer!

Startmeny stående

Involvera och engagera hela verksamheten i

TRYGGHETS- & SÄKERHETSARBETET

SAMT SAMLA IN IDEÉR!

iPhone-Förebygg-5dubbel
TRYGGARE HSSE-LEDNING!

Anpassningsbar app för säkerhetschefer och andra chefer och innehållet kan utformas efter verksamhetens existerande säkerhets/krisinformation och behov.

Möjlig att ansluta andra existerande nät- och databassystem, kontakta oss!

 • Skapa egna förebyggandeområden
 • Ha egna handlingsplaner
 • Inkludera krisledning
 • Skapa egna instruktionsvideos
 • Anpassa egna checklistor
 • Skicka egna pushmeddelanden
TRYGGARE PERSONAL!

Cequred´s Personalapp är utvecklad för att engagera och stimulera all personal i det viktiga förebyggande arbetet, ha tillgång till handlingsplaner för att agera snabbt och rätt vid kriser samt samla in värdefulla idéer.

App´n har funktioner för felrapportering (tidig upptäckt/åtgärd) och idésluss som även ansluts via onlineportaler för att göra interna hanteringen enklare.

App´n Tryggare Personal förmedlar kunskap till och från personalen som kan förebygga, agera snabbt samt skapa idéer för att hålla företaget säkert och expansivt!

 • Skapa egna förebyggandeområden
 • Ha egna handlingsplaners
 • Anpassa egna checklistor
 • Använd egna kontaktlistor
 • Felrapportering i app´n
 • Samla in ideér i app´n
iPhone-4dubbel

Förebyggande skydd är lönsamt!

ÖVERGRIPANDE FÖRDELAR!

1

Förebygg skador!

Stimulerar och engagerar alla anställda att arbeta förebyggande genom att leta och felanmäla risker innan de leder till skador och kostnader.
= Sparar liv, hälsa och kostnader!
2

Hantera kriser!

Ger all personal handlingsplaner att agera snabbt och rätt vid kriser för att rädda liv, hälsa och egendom. Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på handlingsplaner!
= Sparar liv, hälsa och kostnader!
3

Samla in idéer!

Samla in och bedöm idéer och förslag från personal, leverantörer och kunder som leder till innovation, effektivisering och tillväxt.
= Skapar intäkter och sparar kostnader!

Tillsammans skapar vi en tryggare värld!

iPhone-double-sided-Staff-support-x-3-350x430
INTEGRATION AV ANDRA SYSTEM

Cequred´s appsystem kan i stor grad anpassas för att integrera andra verksamhetsystem där Ni vill optimera samt förenkla användningen för organisationen. Dessa system kan exv vara egna ärendehanteringssystem, personalsystem, tidrapportering, ekonomi, order etc.

Kontakta oss för mer information och diskussion om hur vi kan inkludera Era andra system.

Vårt mål …

HJÄLPA FÖRETAG VARA TRYGGA & LÖNSAMMA!
UPPFYLLER LAGKRAV!

Sveriges företag är enligt Arbetsmiljöverket och dess lagstiftning, skyldiga att upprätthålla aktuella handlingsplaner inom de arbetsområden som verksamheten omfattar. Det är dock många företag som saknar eller inte uppdaterat sina handlingsplaner vilket kan leda till böter eller vid en olycka, till fängelse.

Cequred´s appsystem kan anpassas till att innehålla de handlingsplaner som krävs varvid Er verksamhet uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Dessutom verkar fungerande handlingsplaner som finns direkt i handen hos personalen både förebyggande samt till kraftigt minskade skador och kostnader vid en olycka eller bristande arbetsmiljö.

iPhone_Akut-dubbel+arbetsmiljoverket

Bättre förberedd, än överraskad!

Tryggare Företag

Demovideos

Detta är enkla demonstrationsvideos över appárna för Tryggare Företag och Tryggare Personal som är 2 olika nivåer. Tryggare Personal är generellt en enklare version som används för att engagera och inkludera all personal i det förebyggande och ingripande arbetet.

Tryggare Personal

GÖR TRYGGHETSKOLLEN!

Helt utan kostnad!