Samarbetspartner

Är Ni …
  • Statlig myndighet?
  • Polis, räddningstjänst eller ambulans?
  • Oberoende organisation (NGO) inom hälsa, trygghet, säkerhet och miljö?
  • Försäkringsbolag?
  • Annan intressent?
!

Välmående, hälsosamma och trygga medborgare har ett mindre behov av samhällets resurser, vilket optimerar samhällsresurserna istället för att ständigt tillföra nya resurser.

Cequred har utvecklat en samverkansplattform och gör-det-själv-program utifrån ett identifierat behov hos den enskilda individen, som behöver information och stöd att både förebygga och ingripa snabbt och rätt vid kriser.

Våra tilltänkta samarbetspartner är de som idag har ansvar för att samhällets medborgare känner sig välmående, hälsosamma och trygga. Cequred samordnar samhällets resurser med sina lösningar att minska skador, olyckor, sjukdom och kriminalitet.

En samarbetspartner deltar aktivt i utveckling och underhåll av innehåll, videor, checklistor och annat viktigt information i app’r och system. De deltar även i onlinesupport och forum med sina expertkunskaper.

Våra samarbetspartners delar vårt mål att skapa ett tryggare samhälle genom att hjälpa människor och företag att skydda sig själva.

Samarbetspartner-flow
CGH (2)
Claes-Göran Hammar

Grundare

Är Ni intresserade av att hjälpa oss att bygga ett tryggare samhälle genom att vara specialister i våra system … Kontakta oss!

Är Ni intresserade av ett samarbete för att skapa ett tryggare samhälle?

Läs mer om hur vi tillsammans skapar ett tryggare samhälle!

Bättre förberedd, än överraskad!