Om oss

VÅR BAKGRUND

Cequred har sedan 2008 utvecklats av erfaren säkerhets- och skyddspersonal och utifrån ett samhälle med förändrade behov.

Verksamheten har anpassats till en utmanande värld och minskade samhällsresurser där människor och företag behöver skydda sig själva.

VÅRT MÅL

Cequred är en hängiven samhällspartner som hjälper människor, företag och organisationer att skydda sig själva genom att överföra kunskap och erfarenhet från skydds-, säkerhets- och räddningsexperter via moderna system och appar.

Bättre förberedd, än bli överraskad!

Cequred bidrar genom stöd, rådgivning samt investeringar och bidrag till det lokala samhället och dess välfärd.

VÅR FILOSOFI

Cequred strävar efter att hjälpa människor, företag och organisationer inom alla områden att skydda sig själva. Även om varje verksamhet har sina unika utmaningar, är det enkelt att anpassa Cequredkonceptet till varierande behov, miljöer och situationer.

Människor med verktyg och kunskap kan förebygga samt agera snabbt och rätt för att minimera skador och kostnader.

Cequred arbetar helt branschoberoende dvs vi säljer inga andra produkter, tjänster eller lösningar för att vi skall vara opartiska!

Tillsammans skapar vi en tryggare värld!