Wenngarns slott 443, 193 91 Sigtuna
018 44 44 600

Hur Sveriges företag påverkas av samhällets utveckling!

Det är många som i dessa tider, funderar och oroar sig för samhällets utveckling, men vad innebär det rent konkret för Sveriges företag? Om Du är företagare bör Du i varje fall vara medveten om de risker som företaget exponeras av som en konsekvens.

När samhällets resurser som polis, brandkår, ambulanser, sjukvård etc inte kan hjälpa eller tar längre tid för att hjälpa människor som drabbas av olyckor, skadas, blir sjuka eller utsätts för kriminalitet, inträffar flera saker:

  1. Företagen behöver köpa sin egen trygghet och säkerhet från privata företag och bara de som har råd med det, kan. Detta leder till ökad segregeringen mellan företag (och människor) med och utan ekonomiska resurser. Det innebär också att företag med mindre eller inga ekonomiska resurser, kommer vara enklare mål för kriminella. Det innebär även att människor i utsatta lägen, är blir mer brottsbenägna.
  2. Människor som skadas på arbetsplatsen eller även privat, får svårare skador och längre sjukskrivningar då det tar längre tid att få hjälp av samhällets resurser, vilket leder till längre sjukfrånvaro.
  3. Den ökade kostnadsmassan för skydd och säkerhet för företagen, leder till minskade resurser till forskning, utveckling och marknadsföring, vilket skadar företagets konkurrenskraft på sikt.
  4. De ökade kostnaderna för skydd och säkerhet för företagen, leder till lägre vinster där ägare och investerarna blir missnöjda. Företagen riskerar framöver vara ointressanta för investeringar pga lägre avkastning. Om företagen höjer priserna för att täcka ökade skydds- och säkerhetskostnader, blir det istället svårare att konkurrera på marknaden. Detta leder till lägre moms och skatteintäkter som behövs till Sveriges välfärd och infrastruktur mm.
  5. En lägre lönsamhet med större risker, innebär att färre vågar/vill vara företagare och befintliga företag, kan tvingas flytta sin verksamhet från Sverige för att överleva.
  6. En ökad kostnad för sin egen trygghet och säkerhet innebär att både företag och människor kommer ha mindre pengar för konsumtion, vilket resulterar i lägre inköp av produkter och tjänster för företag. Krav på högre löner leder enbart till ökade företagskostnader.
  7. Alla de som berörs av samhällssituationen exv poliser, ambulans- och räddningspersonal, läkare, sjuksköterskor och andra socialarbetare, upplever ökat våld och stress. Detta resulterar i både fysiska såsom stressrelaterade skador och sjukdom med sjukskrivning. Den obehagliga och stressade arbetsmiljö, som är fylld med tankar, oro, leder till diskussioner och konflikter i relationer både privat och under arbete. Vi ser redan dessa tecken inom välfärden.

I denna situation, är det därför viktigt att Du som företagare planerar Ert skydd och säkerhet, sett ur alla dessa faktorer. Det behövs dessutom en massiv påverkan av Sveriges politiker på alla nivåer för att öka samhällets ansvar för att skydda Sveriges viktiga företag!

Sverige behöver trygga och lönsamma företag!

/Claes-Göran Hammar
HSSE-partner

Dela inlägget i sociala kanaler!
Facebooktwitterlinkedin

Lämna en kommentar