Wenngarns slott 443, 193 91 Sigtuna
018 44 44 600

Optimera samhällets resurser!

Rätt från början!

Idag pratar alla om att vården, omsorgen, polisen, räddningstjänsten osv behöver betydligt mer resurser! Vi instämmer till fullo, men behöver vi parallellt även minska antalet olyckor, skador och kriminalitet då dessa belastar samhällets resurser.

    • Vi kan konstatera ett antal falsklarm, som skapar direkt slöseri med samhällets resurser!
    • Vi ser även hur stressade människor, som inte riktigt är närvarande, mer frekvent skadas, förolyckas samt utsätts för brottslighet!

I en sammanställning av Sveriges alla olyckor, skador, och kriminalitet för 2016 från olika branschkällor, kan vi konstatera följande:

Ladda ned översikt >>>

Det sker 1 399 855 skador, olyckor och brott!

Här finns ett stort mörkertal med skador, olyckor och brott som aldrig anmäls.

16 718 st människor avled!

75% av dessa avlider pga akut sjukdom (hjärtinfarkt, stroke och förgiftning), 1% avlider pga självmord samt 15% avlider pga arbetsskada och vi kan konstatera att ett ohälsosamt och stressigt liv samt farliga arbetsplatser tillsammans indikerar att 99% av samtliga dödsfall relaterar till livsstilskonsekvenser.

Minst 325 miljarder kronor är kostnaden för samhället!

Detta exkluderar kostnaden för företag och människor, kundförluster och lidande! Kostnaden beräknas reellt till flera gånger högre och lidandet kan inte räknas i pengar!

Sammanfattning:

Vi kan utifrån denna sammanställning tydliggöra att ett ohälsosamt och stressigt liv samt farliga arbetsplatser medför huvuddelen till belastningen av samhällets resurser. Vi menar därav att samhället i mycket högre grad, behöver satsa på att förebygga dessa ohälsosamma och stressiga levnadssätt samt bistå företagen att öka sin trygghet och säkerhet! Samhället kan inte enbart investera mer och mer i akutinsatser, utan behöver arbeta förebyggande på ett mer effektivt sätt! Det kostar även skattebetalarna genom högre skatter samt försämrad service, vilket är det vi ser just nu i samhället.

Inom säkerhetsbranschen räknar man generellt med en ratio på 1:8 dvs 1 kr i förebyggande åtgärder, sparar 8 kr vid en skada! Dessutom kan mängder av lidande som inte kan räknas i pengar, förebyggas! Alla behöver engageras och delta i detta viktiga arbete!

Trygghet och säkerhet handlar främst om vad vi kan göra före!

/Claes-Göran Hammar
HSSE-Partner

PS: Se även inlägg 2019-04-02 om Samhällsutmaningen >>>

Dela inlägget i sociala kanaler!
Facebooktwitterlinkedin

Lämna en kommentar