Wenngarns slott 443, 193 91 Sigtuna
018 44 44 600

Ökningen av den privata säkerhetsbranschen


När samhällets resurser inte längre räcker till, betyder det att företag, organisationer och individer behöver vända sig till den privata säkerhetsbranschen där det finns lösningar och resurser för skydd och säkerhet.

När den privata säkerhetsbranschen växer och fortsätter öka kraftigt, uppstår 2 konsekvenser som vi behöver vara medvetna om:

1 – Segregation i samhället ökar eftersom det är enbart vissa som har råd att köpa sig skydd och säkerhet. De som saknar ekonomiska förutsättningar exponeras för ökad brottslighet och konsekvenserna av de skador och olyckor som sker när ingen polis, räddningstjänst eller ambulans kommer. Det blir också enklare att rikta kriminalitet mot dessa ”utslagna” grupper. I Sveriges har vi alla rätt till statens skydd, men när samhällets resurser inte räcker till eller fungerar?
2 – När företag och organisationer tvingas köpa skydd och säkerhet, ökar de också sina kostnader. Detta innebär att de behöver öka sina priser för att kompensera sina extra kostnader, vilket innebär att företag med svaga ekonomier får minskade vinster och köpkraft. Detta innebär också att svenska företag får ännu svårare att exportera internationellt med sina ökade priser.

Dessutom saknar den privata säkerhetsbranschen de resurser, kunskap och juridiskt stöd som behövs för att möta samhällets utmaningar i jmf med ex. en polis. Det finns även uppenbara risker med dåligt rekryterad och lågutbildad säkerhetspersonal (väktare har för närvarande 2 veckors utbildning!), eftersom de ekonomiska vinsterna är viktiga. Detta kan förvisso delvis lösas genom att ändra lagstiftning som avser rekrytering och utbildningskrav.

Det är viktigt att vara medveten om konsekvenserna före!

/Claes-Göran Hammar
HSSE-Partner

Dela inlägget i sociala kanaler!
Facebooktwitterlinkedin

Lämna en kommentar