Wenngarns slott 443, 193 91 Sigtuna
018 44 44 600

Hur får företaget maximal trygghet och säkerhet?

Hur får företaget maximal trygghet och säkerhet?

Innan vi går in på hur vi effektivt skyddar en verksamhet, vill jag kortfattat reflektera betydelsen av ordet säkerhet. Ordet trygghet, till skillnad från ordet säkerhet, har en annan innebörd för individen. Att känna sig trygg betyder att du känner dig helt avslappnad från det som kan hända i livet för tillfället. Säkerhet omfattar alla delar av livet, men också inom och utanför arbetsplatsen. Varför är detta viktigt? Enkelt uttryckt, en anställd, som ex. har en otrygg ekonomisk situation, har en ökad benägenhet att begå en brottslig gärning för att skapa pengar. På liknande sätt kan en anställd som har konflikter i ex. förhållandet, tankarna i hemmet och inte på jobbet, orsaka olyckor och skador.

Ett bra skydds- och säkerhetsarbete arbetar därför inom alla områden!

I arbetet med att kartlägga, analysera och förebygga de hot och risker som finns mot en aktivitet, finns det ett antal metoder. Dessa består bla. av riskanalyser där man bedömer riskerna som den:

1 – Har stor sannolikheten att den kommer att inträffa
2 – Innebär störst skada på verksamheten om den inträffar

Till exempel. Om en bildäcktillverkare riskerar inbrott via en dålig dörr eller brandrisk på grund av dåliga elektriska anslutningar, är risken för brand sannolikt den största skadan och bör vara en prioritet.

Summan av dessa faktorer ger de hot och risker som behöver prioriteras med olika skydds- och säkerhetslösningar.

Men vilka hot och risker finns det?

I arbetet med att kartlägga hot och risker, finns det 3 övergripande områden:

  1. Externa hot och risker
  2. Interna hot och risker
  3. “Moder jordh”

Externa hot och risker

Detta inkluderar alla hot och risker som genomförs av någon utanför verksamheten. Det handlar om inbrott, skador, stöld, rån, leveransskador etc.

Interna hot och risker

Här finns skador, olyckor och brott som begås av eller med hjälp av personal i verksamheten. Andra risker är brand, vattenskador, olyckor, försummelse, stöld etc.

“Moder jord”

Begreppet avser allt som händer utom vår kontroll, t.ex. jordbävning, översvämning, blixtnedslag etc.

Hur arbetar säkerhetsbranschen?

I en analys av den privata säkerhetsbranschen, hittar vi främst produkter och tjänster inom larm, övervakning, kameraövervakning, staket, säkerhetsdörrar och lås etc. Dessa skyddsåtgärder är relaterade till hot och risker från kategori 1, dvs från yttre hot och risker. Men är det alltid så?

Tvärtom indikerar forskning och rapporter att de interna hoten är de som utgör riskerna för en verksamhet.

Interna hot och risker omfattar många områden, t.ex. om en anställd öppet talar om företagets nya datorer, skryter om att det finns mycket pengar vid kassan en specifik helg etc. De interna hoten och riskerna inkluderar också personal som skapar olyckor, skador och bränder, etc. genom att vara “frånvarande “och inte uppmärksamma eller inte följer de säkerhetsföreskrifter som utvecklats eller inte använt säkerhetsutrustning.

Interna hot och risker utgör en betydande risk för verksamheten, men kan även vara den resurs som kan avgöra vad som händer vid en skada, brand eller kriminell handling i verksamheten.

Att satsa på egen personal har många vinnande fördelar!

/Claes-Göran Hammar
HSSE-Partner

Dela inlägget i sociala kanaler!
Facebooktwitterlinkedin

Lämna en kommentar