SÄKERHETSUTBILDNING

I vårt samhälle, ställs det stora krav på Dig som företagare, att aktivt arbeta för att undvika skador eller andra kriminella händelser. Skador innebär kostnader samt risk för mänskligt lidande som i sin tur medför kostnader! Felaktiga säkerhetsinvesteringar skapar en “falsk” trygghet och ger samtidigt onödiga kostnader!

När Du genomför en säkerhetsutbildning hos oss, vill vi medverka till ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete genom ökad förståelse och ökad trygghet!

Läs mer nedan!

Utbildningsgaranti

Ladda ned broschyr:

pdf

HMS-RÅDGIVARE

HMS-Rådgivare

HMS står för Hälsa, Miljö och Säkerhet (på engelska HSE (Health, Security and Environment)) och är utvecklat av flyg och oljeindustrin som har extremt höga krav på säkerhet.

HMS-rådgivare arbetar med att kartlägga, förebygga och ingripa faktorer inom HMS för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Läs mer om HMS-Rådgivare på vår Karriärsidor!

TRYGGARE FÖRETAG

Kurslängd: 2 dagar

Tryggare företag

Det finns i företaget kompetens, förmågor och resurser som kan nyttjas för ökad trygghet och säkerhet. Personal kan rapportera, föreslå, åtgärda samt ingripa vid olika situationer.

Vi kommer under denna kurs att genomföra moment, som ökar anställdas delaktighet i det preventiva säkerhetsarbetet.

Kursinnehåll:
– Vad är säkerhet?
– HMS
– Trygghetsanalys
– Juridik
– Brandskydd
– Sjukvård
– Handlingsplaner
– Kvalitet

TRYGGARE REKRYTERING                  

Kurslängd: 2 dagar

Tryggare rekrytering

En misslyckad rekrytering medför kostnader!

Vi ger Dig under denna kurs, metoder för att göra en omfattande bakgrundsundersökning. Du använder främst kontaktvägar via internet och telefon för att verifiera och säkerställa den sökandes uppgifter.

Kursinnehåll:
– Familj
– Adresshistorik
– Ekonomi
– Kriminalitet
– Företagande
– Referenser
– Avvikelser

TRYGGARE BUTIK

Kurslängd: 4 tim

Tryggare butik

Butiker som säljer varor, exponeras för stölder och svinn. Under denna kurs går vi igenom vad som menas med svinn och hur Du, kan medverka för en tryggare och mer lönsam butik.

Du får lära Dig vilka lagar som gäller och vad Du får göra vid ett brott!

Kursinnehåll:
– Vad är svinn?
– Juridik
– Kroppsspråk
– Konflikthantering
– Service/bemötande

TRYGGARE RECEPTION

Kurslängd: 6 tim

Tryggare reception

Vi utbildar receptionspersonal att möta och hantera risker och hotfulla situationer.

Kursen ger grundläggande kunskaper om skydd och säkerhet samt hur receptionen utgör en viktig del i verksamhetsskyddet.

Kursinnehåll:
– Säkerhetstänkande
– Trygghetsanalyser
– Konflikthantering
– Kroppsspråk
– Juridik
– Akut åtgärder
– Säker service

TRYGGARE FÖRARE   

Kurslängd: 2 dagar

Säker förare

För Dig som är utsatt för hot eller arbetar i en miljö som kräver kunskaper om hur Du framför Ditt fordon på ett säkert sätt.

Vår kurs ger Dig förståelse för körplanering och trafikuppträdande samt hur Du effektivt kan använda Ditt fordon vid en incident.

Kursinnehåll:
– Körställning
– Utrustning
– Reseplanering
– Körteknik
– Säkerhetskörning
– Akutkörning

BEHOVSANPASSAD UTBILDNING

Behovsanpassad kurs

Vi erbjuder kundanpassade kurser, utbildningar, föreläsningar, workshop och events utifrån situation och behov.

Vi använder vårt nätverk av kompetens och sammanfogar och utvecklar vad som skall ingå för bästa resultat.

Kursinnehåll:
Enligt överenskommelse!

Kontaktformulär

Offert:

Vill Ni ha en offert? (obligatorisk)
JaNej

Om Ja, för hur många deltagare?

Vilken kurs vill Ni ha offert för?

Kontaktuppgifter:

Ditt förnamn (obligatorisk)

Ditt efternamn (frivilligt)

Företagets namn (frivilligt)

Företagets postort (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Kort beskrivning (frivilligt)

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.