KRISUTBILDNING

Vid en brand, stöld, hot eller annan skada, så är det viktigt att omedelbart minimera skadan. En snabb och korrekt insats medföra minskade kostnader och skaderisk för personal. En minimal skada medför att verksamheten kan fortsätta snabbare, med minskade återuppbyggnadskostnader och driftstopp som följd!

Under en krisutbildning fokuserar vi på verkliga upplevelser där Du som kursdeltagare får lär Dig att arbeta under press och stress!

Läs mer nedan!

Utbildningsgaranti

Ladda ned broschyr:

pdf

HANDLINGSPLAN

Kurslängd: 1 dag

Handlingsplaner

Enligt arbetarskyddsstyrelsens regelverk så arbetsgivaren skyldig att ha handlingsplaner i samband med att man kan utsättas för skada eller risker.

En handlingsplan aktiverar förutbestämda åtgärder, oavsett när och vem som jobbar!

Kursinnehåll:
– Arbetsmiljölagen
– Tid är pengar!
– Jour/Bakjour
– Krisledning
– Sjukvårdsberedskap
– Debriefing/Defusing
– Press/Media
– Ledningsspel

FÖRSTA HJÄLPEN

Kurslängd: 1 dag

Första hjälpen

Vid olyckor och personskador, kan tid vara viktigt! Genom ett snabbt ingripande kan en skada minimeras och hållas under kontroll tills ambulans eller annan räddningspersonal är på plats!

Genom enkla åtgärder kan Du ta hand om Dina kollegor och familj när olyckan inträffar.

Kursinnehåll:
– L Livshotande skada
– A Andning
– B Blödning
– C Chock
– Hjärtlungräddning
– Debriefing/Defusing

BRANDSKYDD

Kurslängd: 1 dag

Brandskydd

Om Du riskerar att hamna i en situation där en brand kan uppstå, är det viktigt brandsläckningen påbörjas snabbt och på rätt sätt. Vid en brand behöver Du veta vad Du gör och vad Du inte gör!

Du kommer under denna kurs, få uppleva hur det känns när det brinner runt omkring och röken sjunker samt hur Du släcker med brandsläckare.

Kursinnehåll:
– Hur uppstår brand ?
– Brandförebyggande
– Brandförlopp
– Släckning
– Utrymning
– Restvärdesräddning

VÅLD & HOT

Kurslängd: 1 dag

Våld & hot

I situationer som Du riskerar att drabbas av hot och våld, så finns det olika metoder och beteenden som minskar våldsanvändningen.

Du kommer under denna kurs se hur Ditt eget agerande kan förvärra och förbättra en konfliktsituation.

Kursinnehåll:
– Vad är en konflikt?
– Konflikttrappan
– Kroppsspråk
– Juridik
– Självskydd

SKYDD MOT BOMBHOT

Kurslängd: 4 tim

Bombhot

För verksamhet som riskerar att utsättas för bombhot, erbjuder vi en anpassad utbildning i hur man förebygger och skyddar byggnader och fordon mot explosiva föremål.

Denna kurs genomförs enbart för särskilt kontrollerade företag!

Kursinnehåll:
– Vad innebär bombhot?
– Funktion och effekt
– Förebyggande åtgärd
– Sök och åtgärder
– Myndigheter

SKYDD MOT BREV OCH PAKET

Kurslängd: 4 tim

Brev och paket

Företag och myndigheter som har problem med brev och försändelser som misstänks innehålla farliga ämnen behöver denna kurs. Vi förmedlar kunskaper, rutiner och metoder att bemöta denna hotbild.

Denna kurs genomförs enbart för särskilt kontrollerade företag!

Kursinnehåll:
– Vad är syftet ?
– Postens service
– Hantering/sortering
– Rutiner
– Öppning/förvaring

KRISHANTERING

Kurslängd: 1 dag

Krishantering

Vad händer med människan och organisationen vid en kris? Under denna kurs får Du kunskaper och förståelse för de reaktioner och beteenden som uppträder vid en kris!

Genom att vara förberedd, kan skadeeffekten hos en människa i kris minskas och därmed medges möjlighet att snabbare återvända!

Kursinnehåll:
– Vad är kris ?
– Krisreaktioner
– Debriefing/Defusing
– Handlingsplan
– Yttre/Inre stöd

RÅNUTBILDNING

Kurslängd: 6 tim

Rån

Vid försäljning och förvaring av stöldbegärligt gods, kontanter eller andra värdeföremål, finns risken för rån. Denna kurs ger inblick och kunskap om rånarens motiv samt de rutiner som måste finnas för att begränsa rånets skada.

Kursen är baserad på Arbetarskyddsstyrelsens regelverk för utsatta yrkesgrupper samt de handlingsplaner som måste finns upprättade! Denna kurs genomförs lämpligast hos kunden!

Kursinnehåll:
– Vad är säkerhet?
– Förebyggande
– Konflikter
– Signalement
– Brottsplats
– Psykiska reaktioner
– Rånövning

BEHOVSANPASSAD UTBILDNING

Behovsanpassad kurs

Vi erbjuder kundanpassade kurser, utbildningar, föreläsningar, workshop och events utifrån situation och behov.

Vi använder vårt nätverk av kompetens och sammanfogar och utvecklar vad som skall ingå för bästa resultat.

Kursinnehåll:
Enligt överenskommelse!

Kontaktförmulär

Offert:

Vill Ni ha en offert? (obligatorisk)
JaNej

Om Ja, för hur många deltagare?

Vilken kurs vill Ni ha offert för?

Kontaktuppgifter:

Ditt förnamn (obligatorisk)

Ditt efternamn (frivilligt)

Företagets namn (frivilligt)

Företagets postort (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Kort beskrivning (frivilligt)

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.