Skyddsprogram – Tryggare Skola

Tryggare Skola

Skapa en tryggare skola för elever, föräldrar och lärare!

Skolor som genomför vår certifieringsprocess, erhåller en certifiering till Tryggare Skola. Detta medför att Ni som skola, möter de krav på trygghet och säkerhet som ställs av samhälle, elever, föräldrar och personal.

Certifieringen skapar trygghet och erkännande, för att skolan tar detta tryggheten på största allvar!

Vid certifieringen av Tryggare Skola, så har Ni ett omfattande skydd av skolans verksamhet och står redo att möte de hot och incidenter som kan uppkomma. Detta kommer i förlängningen att ge minskade kostnader, då alla hot och risker, snabbt kan åtgärdas!

Certifieringsprocessen

1-Trygghetsanalys

Trygghetsanalys

Först behöver Du veta vilka hot och risker som finns i och gentemot skolan och därför genomförs inledningsvis en trygghetsanalys, fokuserad på Er verksamhet och behovsnivå. Kontroll sker av viktiga punkter samt hur Du efterföljer gällande regelverk mm.

Målet är att lokalisera eventuella hot och risker, för att ge Er möjlighet att åtgärda dessa före de orsakar personskador, kriminalitet och ekonomiska förluster.

2-Trygghetsåtgärder

Trygghetsåtgärder

Resultatet av trygghetsanalysen används till en genomtänkt och långsiktig åtgärdsplan som baseras på Era verkliga behov! Dina skyddsåtgärder är ett av dom viktigaste verktygen i trygghetarbetet och det är här som en helhetssyn lönar sig!

Vi arbetar för att skydda Din verksamhet, personal, tillgångar och goodwill samt förbereda handlingsplaner och åtgärder på situationer som uppstår genom olycka, slarv eller kriminell handling.

Inköpsstöd – Köp rätt trygghet och säkerhet som är baserad på skolans verkliga behov och oberoende av provisionssäljare eller annan felförsäljning.

Handlingsplaner – Skapa och utveckla handlingsplaner och åtgärder som kan uppstå genom olycka, slarv eller kriminell handling på skolan.

3-Trygghetsutbildning

Trygghetsutbildning

Ni genomför kurser och workshops, för den lärare och personal som arbetar i Er verksamhet, för att öka förståelse och insikter i grunderna till osäkerhet och otrygghet. Olika faktorer diskuterar och påverkan som berör inre och yttre omständigheter och när säkerhet verkligen behövs.

Syftet är att få lärare, personal och elever engagerade och delaktiga i att se, rapportera och få kunskaper för att åtgärda hot och risker i verksamheten. Målet är att uppnå en trygg och säker skolmiljö som baseras på trygga människor.

4-Certifiering

Certifiering

Certifieringen genomförs av ovanstående steg och avslutas med en certifieringsceremoni, gärna under ett större sammanträffande. Vår symbol och intyg såsom certifierad Tryggare Skola, står fritt att användas i Er marknadsföring, på hemsidor eller i andra forum under certifieringen.

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’
5-Säkerhetssupport

Säkerhetssupport

Vid särskilda situationer och behov i skolans verksamhet, finns ett nätverk av specialister som kan stödja med fler förebyggande åtgärder:

Läs mer under Säkerhetssupport >>>

Certifieringen förnyas årligen via en enkel uppföljningsprocess.

Mer information

Vi vill veta mer om skyddsprogrammet Tryggare Skola, kontakta oss!

Ditt förnamn (obligatorisk)

Ditt efternamn (obligatorisk)

Skolans namn (obligatorisk)

Skolans postort (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefonkontakt

08 559 246 50

Broschyr

pdf
X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.