Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

SITESEC™ är en trygghetsportal online med information, handlingsplaner och instruktioner om hur Ni förebygger och ingriper vid kriminalitet och olyckor. SITESEC™ följer arbetsmodellen inom HMS (Hälsa Miljö Säkerhet) för att förebygga och ge stöd vid olyckor och kriminalitet. Genom att förebygga, undvika och veta hur Ni och Er personal skall agera vid olyckor och kriminalitet, skyddas företagets verksamhet och lönsamhet.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt – året runt via dator, iPad, surfplatta, smartphone etc.

SITESEC™ består av två olika portaler:

  • SITESEC™ Privat riktar sig till Dig som privatperson
  • SITESEC™ Verksamhet fokuserar på skydd av Er verksamhet

SITESEC™ ingår som en del i våra skyddsprogram.

SITESEC-Responsive

Ni ångrar efteråt,
det Ni inte gjorde före!

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.