Utredningsgruppen

Utredningsgruppen

Om Du misstänker eller vet att Du är utsatt för kriminalitet i form av interna eller externa stölder, trolöshet mot huvudman, intrång i immateriella rättigheter eller andra oegentligheter, erbjuder vi diskreta utredningar och spaningsinsatser som syftar till att kartlägga, dokumentera samt samla bevis inför polisanmälan, stämning eller annan motåtgärd.

Utredningsgruppen består av högt kvalificerad personal med långvarig erfarenhet och bakgrund av att bedriva sådant arbete inom polis, militär eller säkerhetsbransch.

Du utlovas högsta diskretion och sekretess på dessa uppdrag då vi är väl förtrogna med betydelsen av att arbete dolt. Utredningsgruppen är centralt placerad inom vår sk: Operations center som samlar behov av spetskompetens, vidareutbildning och teknisk specialutrustning.

Till höger hittar Du ett urval av våra tjänster för att hjälpa Dig förebygga, motverka, upptäcka och utreda brottslighet.

Varje situation och behov är dock unik och vi ber Dig kontakta oss för att finna bästa lösningen på Din situation.

Tjänster

  • Spaning
  • Utredning
  • Due diligence
  • Intrång immaterialrätt
  • Öppen/Dold kamerabevakning
  • Företagsutredning
  • Personresearch
  • Spårning
  • Skyddsspaning

Kontaktformulär

Välj efterfrågad tjänst (obligatorisk)
SäkerhetsgruppenUtredningsgruppenSärskilda skyddsgruppen

Ditt förnamn (obligatorisk)

Ditt efternamn (frivilligt)

Företagets namn (frivilligt)

Företagets postort (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Kort beskrivning (frivilligt)

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.