Särskilda
Skyddsgruppen

Särskilda skyddsgruppen

Om Du eller personal i verksamheten hamnar i situationer som urartar med hot mot risk för liv och hälsa, erbjuder särskilda skyddsgruppen ett antal tjänster för att förebygga, upptäcka och ingripa mot sådana hot. Särskilda skyddsgruppen skyddar Dig, personal och verksamheter som finns eller skall etableras i områden/regioner med ökad hotbild/risker.

Under transporter till havs och flyg har Du möjligheten att få extra skydd och säkerhet av sk. marshals som har specifik miljö- och situationsutbildning.

Särskilda skyddsgruppen består uteslutande av personal med polisiär och militär bakgrund som har en djup kunskap, erfarenhet och förståelse för hur Dy skyddas under dessa situationer och miljöer.

Särskilda skyddsgruppen tillhör vår sk: Operations center och utför uppdrag över hela riket och internationell.

Alla uppdrag som utförs av särskilda skyddsgruppen behovsprövas och analyseras noggrant innan uppdragsstart.

Tjänster

  • Personskydd
  • Skyddsförare
  • Skyddsspaning
  • Högriskskydd
  • Air och Sea marshals

Kontaktformulär

Välj efterfrågad tjänst (obligatorisk)
SäkerhetsgruppenUtredningsgruppenSärskilda skyddsgruppen

Ditt förnamn (obligatorisk)

Ditt efternamn (frivilligt)

Företagets namn (frivilligt)

Företagets postort (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Kort beskrivning (frivilligt)

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.