Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen fungerar som Din externa säkerhetsavdelning som med sin omfattande erfarenhet och specialistkunskaper, hjälper Dig när Du har extra behov eller inte hinner med säkerhetsskyddet av Din verksamhet.

Du får hjälp och stöd med att utveckla Ditt säkerhetsskydd maximalt utifrån Din verksamhet, behov och hotbild. Till höger hittar Du ett urval av många av de tjänster som bedrivs inom säkerhetsgruppen.

Säkerhetsgruppen består av en blandning av personal med polisiär, militär och säkerhetsmässig bakgrund som förstår behoven och använder väl beprövade tekniker för att öka skyddet av Dig och Din verksamhet. Säkerhetssupport genomför löpande vidareutbildning av vår personal för att vidhålla högsta standard och fortsätta ligga i framkant av utvecklingen av nya system för ökad trygghet och säkerhet.

Varje Säkerhetssupport partner ingår i säkerhetsgruppen och arbetar inom sitt affärsområde över hela riket.

Vill Du veta mer, kontakta oss via nedanstående kontaktformulär!

Tjänster

 • Säkerhetskonsult
 • Säkerhetschef
 • HMS-Rådgivare
 • Säkerhetscoach
 • Riskanalys
 • Säkerhetskontroll
 • Kvalitetskontroll
 • Säkerhetsekonomi
 • Upphandling/inköp av säkerhet
 • Krishantering och handlingsplaner
 • Brand/Utrymningsplan
 • Arbetsmiljö
 • Krishanteringsplan
 • Våld & Hot
 • Svinnkontroll
 • Evenemangssäkerhet
 • Konferenssäkerhet
 • Informationsskydd
 • Avlyssningsskydd

Kontaktformulär

Välj efterfrågad tjänst (obligatorisk)
SäkerhetsgruppenUtredningsgruppenSärskilda skyddsgruppen

Ditt förnamn (obligatorisk)

Ditt efternamn (frivilligt)

Företagets namn (frivilligt)

Företagets postort (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Kort beskrivning (frivilligt)

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.