DIN SÄKERHETSSUPPORT

Vi hjälper Dig utveckla Ditt säkerhetsskydd och ingriper vid hot och risker mot verksamheten. Du erbjuds trygga tjänster med kompetent och erfaren personal. Vill Du veta mer, kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Våra tjänster är indelade i följande specialgrupper:

Säkerhetsgruppen

Utredningsgruppen

Särskilda Skyddsgruppen

Sakerhetsgrupp
Utredningsgruppen small
Personskyddsgrupp

Säkerhetsgruppen arbetar fokuserat med analys och förebyggande säkerhetsarbete för att skydda Dig och verksamheten från skador och kostnader.

Utredningsgruppen arbetar med att samla in, undersöka samt dokumentera information till Dig som underlag till beslut och vidare åtgärder.

Särskilda skyddsgruppen skyddar hotade individer och organisationer från situationer som medför risk för hot, skador och kostnader.

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.