Trygg familj

Mer om …

Cequred Säkerhetssupport är ett trygghetsprogram inom SweInnvest AB som arbetar för för att skapa ett tryggare samhälle genom att hjälpa människor och organisationer som upplever en otrygg och osäker miljö när samhällets resurser inte räcker till. Cequred Säkerhetssupport stödjer individer och organisationer med kunskaps- och erfarenhetsöverföring, om hur de skyddar sig själv, sin familj och sin verksamhet.

Cequred Säkerhetssupport drivs av människor med omfattande nationell och internationell kunskap och erfarenheter om hur individer skapar en trygg och säker miljö, oavsett behov, hotbild eller verksamhet. Vi vet av erfarenhet vad som fungerar eller inte och vi tar vårt uppdrag på allra största allvar utifrån varje kunds förhållanden och miljöer!

Cequred Säkerhetssupport strävar konstant efter att positionera sig i framkant av utvecklingen av framtidens trygghets- och säkerhetssystem, som ger ett optimalt skydd för individer och familjer under fritid, studier och arbete.

Du får som kund, intelligenta och väl genomtänkta koncept, tjänster och system som verkar för att uppfylla vår vision.

Vår affärsidé

Cequred Säkerhetssupport arbetar för att skapa ett tryggare samhälle genom att hjälpa människor och organisationer att skydda sig själva och sin familj samt skydda investeringar och tillgångar med effektiva och intelligenta säkerhetslösningar som uppfyller vår vision

Vår vision

Trygghet kommer inifrån!

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.