Lagstiftning

Här finns länkar till lagstiftning som berör området trygghet och säkerhet.

Arbetsmiljö

Lag om våld och hot i arbetsmiljön >>>

Den lag som reglerar vad arbetsgivaren behöver förebygga och förbereda

Lag vid ensamarbete >>>

Gällande arbetslagstiftning när man arbetar ensam

Föreskrifter första hjälpen och krisstöd >>>

De föreskrifter som gäller om det inträffar en olycka

Arbetsmiljölagen >>>

Lagen som reglerar arbetsgivare och arbetstagares skyldigheter och rättigheter avseende arbetsmiljön

Lag om skydd mot olyckor >>>

Lagen som föreskriver hur olyckor skall förebyggas

Miljö

Miljöbalken >>>

Aktuell lagstiftning för att skapa en hållbar miljö utan miljöavtryck i naturen

Säkerhet och bevakning

Bevakningslagen >>>

Lagen för auktoriserade bevakningsbolag och dess verksamhet

Kameralagen >>>

Den lagstiftning som styr användning av bevakningskameror

Lagen om ordningsvakter >>>

Den lagstiftning som gäller användning av ordningsvakter

Vapenlag >>>

Lagen som reglerar vem och när vapen får användas

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.